Flerlagers / Sintrad Metallduk

Vi säljer Flerlagers metallduk, även kallad Paco-plate.

  • Finns i 2, 3 och upp till 7 lager, sintrad.
  • Från 1 my till 200 my.
  • Stort användingsområde. Idag ofta applicerat i tillverkning av läkemedel, livsmedel och rengörning.

Bildgalleri

Paco Plate 1
Paco Plate 2
Paco 1
Paco Laminate 1
Paco Laminate 2
Paco Laminate 3
Paco Laminate 4
Paco Laminate 5
Paco Laminate 6
Paco Laminate 7
Paco Laminate 8
Paco Laminate 9
Paco Laminate 10
Paco Laminate 11
Paco Laminate 12