Ramspänning

Akpol/Paul GmbH & Co omdukar ramar med nya metalldukar.

Metallduk i rostfritt stål, nylon eller polyester etc. svetsas och/eller limmas mot ramen.

Stålramar blästras och avfettas före limning för att garantera en fullgod vidhäftning.

Önskad dukspänning mäts med en s.k. tensiometer i enheten N/cm och varje ram märks med detta mätvärde samt datum och ordernummer.

Centrumplattor monteras och silikontätning utmed ramens innerkant utföres mot beställning.

Omspända metalldukar kan även fås levererade med certifikat där sikt- och filterduken specificeras, toleranser samt märkning m.m. anges.

Runda dukar upp till 3000 mm i diameter!

Bildgalleri

Framing 1
Framing 2
Framing 3